תקנון האתר

אנו שמחים שבחרת לרכוש באתר ZelaKir.

לפני ביצוע הרכישה או ביצוע כל פעילות באתר, עליך לקרוא בעיון את תקנון האתר ותנאי השימוש המפורטים בו, כתנאי לביצוע הרכישה.

כללי:

רכישה באתר

ביטול רכישה:

ביטול עסקת רכישה ע”י בית העסק: בית העסק שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע המזמין בכל אחד מהמקרים הבאים:

זכויות יוצרים:

פניה לערכאות הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה, ו/או מהשימוש ו/או מהרכישה באתר תהא לבתי המשפט בתל אביב – יפו בלבד. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. נשמח לעמוד לרשותך בכל נושא: טלפון שירות הלקוחות: 058-555-0321 בדואר אלקטרוני: zelakir@gmail.com